Skrócony czas przedawnienia długów w 2019 roku.

Skrócony czas przedawnienia długów w 2019 roku.

1 marca 2019 Wyłącz przez admin

Skomplikowane obliczenia biegu przedawnienia i 10-letni okres, po którym przedawnienie mogło nastąpić idą w niepamięć! Wprowadzenie nowych przepisów to ogromne zmiany, dzięki którym łatwiej będzie określić termin przedawnienia. Zmieni się również zakres uprawnień komorników ściągających długi.

 

Na czym polega przedawnienie długów i jak zmieniło się, dzięki ustawie?

 

W Polsce przedawnienie długu oznacza, że osoba nie ma obowiązku spłacać zadłużenia, jednak nie jest ono likwidowane. Do tej pory musiało minąć 10 lat od momentu, w którym wierzyciel ostatni raz dokonywał postępowań mających na celu odzyskanie należności, co nazywane jest biegiem przedawnienia. Obecnie czas ten skrócono do lat 6. Czas przedawnienia dla zaległości powstałych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub  płatności cyklicznych niezmiennie wynosi 3 lata.

W niektórych przypadkach bieg przedawnienia wynosi zaledwie rok (mandaty, roszczenia z tytułu umowy przewozu i tytułu przedwstępnej umowy sprzedaży) czy dwa lata (roszczenia z tytułu nieopłaconej dostawy czy usług telekomunikacyjnych). Należy wiedzieć, że okres ten nalicza się od nowa od momentu, w którym wierzyciel podejmie kroki w celu odzyskania należności, na przykład zgłosi sprawę do sądu.

 

Ustalenie biegu przedawnienia

 

Przed wprowadzeniem zmian ustalenie daty przedawnienia było niezwykle trudne i leżało po stronie dłużnika. Konieczne było sprawdzenie, kiedy ostatnim razem wierzyciel próbował odzyskać dług i podejmował w tym kierunku działania. Obecnie tym zajmuje się sąd i jeśli wykaże, że dług uległ przedawnieniu, oddali powództwo wierzyciela. Przedawnienie następuje z końcem roku kalendarzowego, w którym mija bieg przedawnienia. Zdarzyć się więc może, że okres przedawnienia nastąpi po 6 latach i kilku miesiącach.

Ważną zmianą jest również to, że bank musi odczekać 7 dni, nim przekaże komornikowi środki z konta dłużnika. W tym czasie dłużnik może udowodnić przedawnienie się długi.