Wcześniejsza spłata pożyczki

Wcześniejsza spłata pożyczki

6 listopada 2018 Wyłącz przez admin

Osoby, które mają zaciągnięte zobowiązania względem firmy pożyczkowej często wykorzystują dodatkową gotówkę w celu dokonania wcześniejszej spłaty. Rozwiązanie to ma wiele korzyści przede wszystkim od czasu wprowadzenia zmian w ustawie o kredycie konsumenckim. Cała procedura jest nie tylko łatwa, ale również korzystna dla pożyczkobiorcy.

Mniejsze koszty pożyczki

Zwracając pożyczone pieniądze na długo przed końcowym terminem można liczyć na to, że instytucja pozabankowa zmniejszy koszty pożyczki o odsetki, które naliczano by, gdyby pożyczka płacona była według ustalonego w umowie harmonogramu. Parabank pomniejszy również o niektóre koszty związane na przykład z ubezpieczeniem. Należy jednak liczyć się z tym, że odsetki, które zapłaciliśmy do tej pory nie zostaną nam zwrócone. Podobnie rzecz ma się z kosztami związanymi z działaniem organów administracji oraz opłatami notarialnymi przed podpisaniem umowy. Mimo tego wcześniejsza spłata pożyczki jest wciąż bardziej korzystna, niż płacenie comiesięczne.

Czy bank może ukarać za wcześniejszą spłatę pożyczki?

Niektóre z instytucji bankowych i pozabankowych zastrzegają sobie prawo do prowizji rekompensacyjnej, to znaczy tzw. zadośćuczynienia za koszty związane z koniecznością zwrócenia klientowi odsetek. Obecnie sytuacja z tym związana uległa poprawie na korzyść klientów, ponieważ po wejściu ustawy prowizja ta nie może wynosić więcej niż 1 proc. wartości pożyczki. Prawo jednak nie działa wstecz, dlatego te zobowiązania, które zaciągnięto przed majem 2011 roku mogą być obarczone nawet kilkuprocentową prowizją. W takim przypadku wcześniejsza spłata pożyczki nie będzie korzystna.

Kiedy nie warto wcześniej spłacić pożyczki z SalvusMoney?

Jeśli posiadamy dodatkowy dochód nie posiadając jednocześnie oszczędności, warto zastanowić się, czy poduszka finansowa nie będzie lepszym wyborem. Choć myśl o uwolnieniu się od comiesięcznego zobowiązania jest kusząca, to jednak brak oszczędności może sprawić problem, kiedy sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu.